دکتر سید احمد حبیب نژاد

 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و  مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل  پردیس فارابی دانشگاه تهران

عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

مدیر حوزه مطالعات تقنینی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

حضور در کمیسیون ها و کمیته های گوناگون مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح ها و لوایح

طراح رشته حقوق مطالعات قانونگذاری

طراح و مسول برگزاری اولین مدرسه تابستانی حقوق پارلمانی و اولین دوره مسابقات دانشجویی مطالعات قانونگذاری

موسس و مدیرعامل موسسه توسعه حقوق فقر زدایی (به عنوان اولین سازمان مردم نهاد در سطح ملی در حوزه حقوق فقر)

عضو هیات موسس و هیات مدیره  و دبیر انجمن ایرانی حقوق اداری و هیات مدیره انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه(سه دوره)

عضو بنیاد ملی نخبگان و دریافت جایزه مرحوم کاظمی آشتیانی و انتخاب به عنوان استاد خبره در طرح شهید احمدی روشن و عضو شورای علمی نخبگان استان قم

 

الف : وضعیت تحصیلی

1- تحصیلات دانشگاهی

رتبه چهارم کنکور سراسری در سال 1375 و پذیرش در دانشکده حقوق دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد حقوق عمومی پردیس قم دانشگاه تهران(رتبه اول)

دکتری حقوق عمومی

2-تحصیلات حوزوی

اتمام سطح یک و سطح دوی حوزه از مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی( رتبه اول آموزشی و پژوهشی)

 

اتمام پایه دهم حوزه (کمتر از 4 سال)

 

شرکت در درس خارج فقه و اصول مقام معظم رهبری در دوسال

 

شرکت در درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

 

شرکت در درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم با محوریت حقوق عمومی

 

 

 

ب : جوایز و افتخارات علمی

 

 

 

رتبه چهارم کنکور سراسری در سال 1375

 

رتبه اول کارشناسی ارشد حقوق عمومی پردیس قم دانشگاه تهران 1386

 

رتبه اول دوره ششم مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی1384

 

دریافت جایزه پژوهشی مرحوم دکترکاظمی آشتیانی (استادیار جوان) از بنیاد ملی نخبگان در سال 1391

 

برگزیده جشنواره پژوهش های پارلمانی(نقش پژوهش در قانونگذاری )، ،1395

 

نفربرگزیده جشنواره پژوهشی در بخش هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پردیس قم 1396

 

برگزیده جشنواره علامه حلی (جشنواره پژوهشی طلاب کشور)1387

 

نفر اول جشنواره پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پردیس قم 1386

 

نفر اول جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران پردیس قم 1386

 

پژوهشگر برتر  حوزه علوم انسانی جشنواره پژوهشی استان قم 1396

 

عضو بنیاد ملی نخبگان

 

 عضو شورای علمی نخبگان استان قم

 

عضو دفتر نخبگان حوزوی

 

 

 

ج : سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی

 

 

 

1-کتاب ها

 

 

 

1-    سید احمد حبیب نژاد ،حقوق مالیه عمومی ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پردیس فارابی دانشگاه تهران،چاپ اول،1398

 

2-    سید احمد حبیب نژاد، تشخيص مصلحت نظام در آينه ي فقه و حقوق، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، 1383

 

3- سید احمد حبیب نژاد ،مجلس خبرگا ن مشروعیت وظایف و اختیارات، كانون انديشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ چهارم، 1385

 

4-  سید احمد حبیب نژاد ،حقوق و وظايف نمايندگي مجلس، كانون انديشه جوان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،چاپ سوم، 1384

 

5- سید احمد حبیب نژاد و عالیه اسماعیل زاده  ،حقوق اقلیت های فرهنگی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد ،چاپ اول ،1395

 

6- سید احمد حبیب نژاد و محمد صالح تسخیری ،نظام حقوق سالمندان ،انتشارات خرسندی ،چاپ اول ،1396

 

7- سید احمد حبیب نژاد، انتخابات مجلس شورای اسلامی، كانون انديشه جوان - پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،چاپ سوم ، 1384

 

8.-.سید احمد حبیب نژاد،شرحی بر قانون احزاب،اانتشارات خرسندی،چاپ اول،1397

 

9- سید احمد حبیب نژاد و دیگران ،(تدوین) تاملات فقهی در قانونگذاری، کتابخانه و موزه مجلس، چاپ اول  1393،

 

10- سید احمد حبیب نژاد ،امین زمان، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما،،چاپ اول، 1382

 

11- سید احمد حبیب نژاد ،پیوند آسمانی، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما،چاپ اول ، 1381

 

 

 

2- طرح های پژوهشی کاربردی دانشگاهی

 

 

 

1- سید احمد حبیب نژاد ،طرح پژوهشی کاربردی نقش و جایگاه اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پردیس فارابی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، 1394( خاتمه یافته  به شماره 1190)

 

2- سید احمد حبیب نژاد ،طرح پژوهشی کاربردی حقوق سالمندان، پردیس فارابی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، 1394( خاتمه یافته به شماره 942652)

 

3- سید احمد حبیب نژاد ،طرح پژوهشی کاربردی آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ،  پردیس فارابی و موسسه صراط مبین ،1395( خاتمه یافته به شماره 387/95)

 

4- سید احمد حبیب نژاد ،طرح پژوهشی کاربردی تدوین کتاب درسی حقوق مالیه عمومی، پردیس فارابی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  ،1395( خاتمه یافته )

 

5- سید احمد حبیب نژاد ،طرح پژوهشی کاربردی بررسي راهكارهاي اثربخشي سياستگذاري در حوزه جوانان استان قم، پردیس فارابی و اداره كل ورزش و جوانان ،1396( خاتمه یافته به شماره ۲۱۵/۱۶۲۴۰)

 

6-سید احمد حبیب نژاد،تدوین مجموعه مقررات حوزه فقر، پردیس فارابی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس  ،1397( 8797 /670 خاتمه یافته  )

 

 

 

 

 

3- مقالات در فصلنامه های علمی پژوهشی

 

 

 

1- سید احمد حبیب نژاد ،بررسی حقوقی شورای اسلامی شهر در ایران در پرتو اصول تمركززدایی، 1389، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، شماره 20

 

2- سید احمد حبیب نژاد ،کیفیت نظارت رییس جمهور بر مصوبات قوه مجریه، 1389-1390، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، شماره 25

 

3- سید احمد حبیب نژاد و عبدالله عصاره  ،محدودیتهای دسترسی به اطلاعات در اینترنت، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی، شماره 28،1390

 

4- سید احمد حبیب نژاد ،شرایط کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی تطبیقی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، چاپ شماره 55،1390

 

5- سید احمد حبیب نژاد و زهرا عامری ،مبانی نظارت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی  ایران،فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی ، شماره 6 ،بهار1393

 

6- سید احمد حبیب نژاد ،شرایط تحدید حقوق و آزادی ها با تاکید بر نظم عمومی، فصلنامه علمی پژوهشی  حقوق تطبیقی (نامه مفید) ،شماره 105،بهار و تابستان 1395

 

7- سید احمد حبیب نژادو محمد جواد ارسطا ، اصل رحمت در حكمراني از منظر قرآن كريم  ، ،دو فصلنامه علمی پژوهشی قرآن فقه و حقوق اسلامی ،شماره سوم ، پاييز و زمستان 1394

 

8- سید احمد حبیب نژاد  ،محسن اسماعیلی ،مبانی فقهی  و حقوقی مقابله با وعده های انتخاباتی ، ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات حقوق عمومی، دوه 47 ،شماره یک ،بهار  1396

 

9- سید احمد حبیب نژاد و زهرا عامری ،شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی با تأکید بر حکومت علوی ،تابستان 1395،فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی ، دوره 13، شماره 49

 

10- سید احمد حبیب نژاد  و محمد منصوری بروجنی ،بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنج قانون اساسی ،،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش  حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی ، شماره 54، بهار 1396  

 

11- سید احمد حبیب نژاد و مصطفی بخرد، بررسی فقهی ترافع نزد محاکم غیراسلامی ،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش  های فقهی ،شماره 2 ، تابستان 1396

 

12- سید احمد حبیب نژاد  و مرتضی رستمی ،چالش های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در پرتو اصول تمرکز زدایی ، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق خصوصی  ،شماره 1، بهار و تابستان 1396

 

15- سید احمد حبیب نژاد  و زهرا عامری ، امانی بودن مناصب  عمومی در نظام حقوق اساسی ایران با تاکید بر اندیشه علوی،فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی   ،شماره دوم ،تابستان 96

 

16- حبیب نژاد ،سید احمد و محمد منصوری بروجنی ، تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی،فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق عمومی، دوره 18، شماره16، زمستان 1395

 

18- سید احمد حبیب نژاد و محمد صالح تسخیری، تقنین مشترک کشورهای اسلامی در حوزه حقوق بشردوستانه؛ بایسته‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها ،فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و غرب ،دی ماه 1396

 

19-سید احمد حبیب نژاد و زهرا عامری ،امکان سنجی عزل نماینده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق عمومی ، دوره ۶، شماره ۱۸ ،پاییز و زمستان 1396

 

20- سید احمد حبیب نژاد و زهرا سعید ،گذار از تعهد به وسیله به تعهد به نتیجه در اصل سوم قانون  اساسی ، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی   ،دوره 14، شماره 53، تابستان 1396

 

21- سید احمد حبیب نژاد و محمد صالح تسخیری ،حقوق کار سالمندان ، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق تطبیقی(نامه مفید)  ،بهار و تابستان 1397

 

22- سید احمد حبیب نژاد و زهرا سعید ،بررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع ، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق تطبیقی  ،شماره 11،بهارو تابستان 1398

23-سید احمد حبیب نژاد و دیگران،آموزش های  پارلمانی و ابزار کارآمدی پارلمان،فصلنامه علمی پژوهشی مجلس و راهبرد،دوره 25، شماره 96، زمستان 1397،

 

24-سید احمد حبیب نژاد ،فرزانه عبدالمحمدی،  نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری ،شماره 11 ،بهار و تابستان 1397

 

25- سید احمد حبیب نژاد و زهرا عامری و احمد خسروی ،تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی  ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات حقوق عمومی،دوره 50،شماره 1،بهار 1399

 

26-سید احمد حبیب نژاد،تقنین در حوزه هنر،فصلنامه علمی پژوهشی الهیات هنر،شماره 6،زمستان 1395

 

27-سید احمد حببیب نژاد و حدیثه داودی ،الگوی  تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مولفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته ،فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق عمومی ،شماره 20 ،تابستان 1397

 

28- سید احمد حبیب نژاد و زهرا عامری و احمد خسروی،خانواده محوری در نظام مالیاتی ایران با رویکرد تطبیقی،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جنسیت و خانواده،شماره 9،مهر 1397

 

29- سید احمد حبیب نژاد و محمد منصوری بروجنی ، ساحت های اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر رویکرد حکومت دینی،فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین،شماره 39 ،تابستان 1398

 

30. سید احمد حبیب نژاد و زهرا دانش ناری ، حمایت از حقوق زبانی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر،فصلنامه علمی پژوهشی  حقوق اداری ،شماره 17،زمستان 1397

 

31.سید احمد حبیب نژاد و جواد فرازمهر،اصول مغفول در قانون مدیریت خدمات کشوری ، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری،(پذیرفته شده و در حال چاپ)

 

42- سید احمد حبیب نژاد،علی مشهدی ،محمد حبیبی مجنده،بهزاد لسانی،راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت های اقتصادی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات حقوق عمومی،دوره 50،شماره 3،پاییز 1399

 

43.سید احمد حبیب نژاد و احمد خسروی ، امکان­سنجی تدوین سند حق به شهر در نظام حقوقی ایران(با تاکید بر ماهیت حقوقی حق به شهر)، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات حقوق عمومی،(پذیرش شده و در حال چاپ )

 

44.سید احمد حبیب نژاد،محمد رسول اهنگران،محمد بیروتی،بررسی مبانی فقهی تشکیل حکومت اسلامی در مذاهب اسلامی با تاکید بر نقش عقل،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه و حقوق اسلامی  ،(پذیرش شده و در حال چاپ )

 

45- سید احمد حبیب نژاد، زهرا عامری،  نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهری؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعه تطبیقی حقوق غرب و ایران،سال سوم ،،شماره سوم،پاییز 1398

 

46.سید احمد حبیب نژاد و محمد جواد حسینی ،چالش ها و رهیافت‌های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی ،دوره 16، شماره 61، تابستان 1398

 

47. سید احمد حبیب نژاد، زهرا عامری،  قانون نویسی در نظام تقنینی ایران در پرتو مدل های پیش نویس نگاری تقنینی، فصلنامه علمی پژوهشی  مجلس و راهبرد، دوره 27، شماره 102، تابستان 1399

 

48.سید احمد حبیب نژاد،رحیم پیله وار و روشنک صابری،اصول حاکم بر جبران خسارت در تملّکات قانونی املاک توسط دولت و شهرداری ها،فصلنامه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز،سال دهم،شماره 18،بهار و تابستان 1398

 

48. سید احمد حبیب نژاد و زهرا عامری و  محمد جواد حسینی بسترهای پیدایی و مانایی عرف اساسی در نظام های حقوقی _ سیاسی ایران و انگلستان،دو فصلنامه علمی پژوهشی حقوق تطبیقی (نامه مفید) ،(پذیرش شده و در حال چاپ )

 

49-سید احمد حبیب نژاد و مرضیه سلمانی سیبنی ،الگوی شایسته فقر زدایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانا تاکید بر مفهوم آزادی مسولانه،فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری،شماره 20،پاییز 1398

 

50.سید احمد حبیب نژاد،جلیل قنواتی،تورج تقی زاده،رسول شجاعی،تبیین مبانی و اصول اخلاقی حقوق مصرف کننده از دیدگاه حقوق اسلام،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اخلاقی،سال دهم،شماره یک،پاییز 1398

 

51.سید احمد حبیب نژاد،رحیم پیله وار و روشنک صابری، مالکیت خصوصی در میانه همگرایی و واگرایی اندیشه­های حقوق طبیعی و فقه امامیه،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 7، شماره 1 ، بهار 1399

 

52.سید احمد حبیب نژاد و سمیرا خویینی،مطالعه تطبیقی نظام حقوقی همه پرسی خوب با تاکید بر قانون جامع همه پرسی ،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب،(پذیرش شده و در حال چاپ )

 

53.سید احمد حبیب نژاد و احمد تقی زاده، نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته،فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق عمومی،شماره 26،زمستان 1398

 

54.سید احمد حبیب نژاد و زهرا عامری،نظام مداخلات حمایتی دولت از گروههای آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری با تاکید بر همه‌گیری کرونا،فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی،دوره 17، شماره 64 ،بهار 1399

 

55. سید احمد حبیب نژاد،محسن طاهری و محمد رضا رزاقی، چالش‏ های استقرار نظام پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی،دوره 23 ،شماره 1 ،بهار 1399

 

56-سید احمد حبیب نژاد،محسن طاهری،محمد رضا رزاقی، چالشهای استقرار رژیم پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی،(پذیرش شده و در حال چاپ )

 

57.سید احمد حبیب ناد،حسین رحمت اللهی،سلمان ایزدی،الگوی مطلوب تمکین مالیاتی در ایران،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه مالیات،(پذیرش شده و در حال چاپ )

 

58.سید احمد حبیب نژاد و وحید موذن،چالش های اخلاقی تحدید انتخاب گری بهداشتی شهروندان توسط دولت،فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق و تاریخ پزشکی،(پذیرش شده و در حال چاپ )

 

 

 

4-فصلنامه های تخصصی و علمی ترویجی

 

 

 

1- سید احمد حبیب نژاد ،ماهیت نمایندگی با تکیه بر آموزه های اسلامی، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق،شماره 8،بهار 1385

 

2- سید احمد حبیب نژاد ، و محمد منصوری بروجنی ،بررسی مقایسه‌ای ماهیت الزام‌آور قانون ، فصلنامه تخصصی دین وقانون ،شماره 10،زمستان 1394

 

3- سید احمد حبیب نژاد ،وجدان جمعی نیروی سازنده قانون اخلاقی ،فصلنامه تخصصی دین وقانون ،شماره 8، تابستان 1394

 

4- سید احمد حبیب نژاد ،ولایت فقیه یا نظارت فقیه،دو فصلنامه  علمی ترویجی  فقه حکومتی، شماره 2،پاییز و زمستان 1395

 

5- سید احمد حبیب نژاد  و محمد رجبی و زهرا میرزایی ،ضمانت های احترام به حق های اساسی ، فصلنامه تخصصی  جزا و جرم شناسی ،شماره اول بهار و تابستان 1395

 

 6- سید احمد حبیب نژاد ،مصالح مرسله در آیینه تقریب، فصلنامه تخصصی فروغ وحدت،شماره 52،تابستان 1391

 

7- سید احمد حبیب نژاد ، سید محمد هاشمی و سیده فاطمه موسوی،مبانی فقهی حقوقی سانسور با تاکید بر کتب ضاله، فصلنامه علمی ترویجی تعالی حقوق، شماره 16-17،فروردین تیر 1391

 

8- سید احمد حبیب نژاد ،جایگاه عقل جمعی دراعمال ولایت ، دو فصلنامه علمی ترویجی فقه حکومتی، شماره 1،بهار و تابستان  1395

 

9-سید احمد حبیب نژاد  و زهرا دانش ناری ،مشاغل سبز؛ رویکردی نوین در حقوق محیط زیست،فصلنامه علمی ترویجی انسان و محیط زیست ،(پذیرش شده و در حال چاپ)

 

10- الأصول المسيطرة على حقوق الأسرة في الفقه الجعفري والنظام التشريعي للجمهورية الإسلامية في إيران، 2014، Jurnal Studi gender dan islam

 

11.سید احمد حبیب نژاد و زهرا عامری ، معيارهاي اخلاق حرفه‌اي كارگزاران در نظام مديريت شايسته (در پرتو انديشة علوي)،فصلنامه علمی ترویجی معرفت اخلاقی ، سال نهم، شماره اول، پياپي 23، بهار و تابستان 1397

 

12-سید احمد حبیب نژاد و امید شیرزاد، حوزۀ عمومی و نسبت آن با نظام حقوق‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران،دو فصلنامه تخصصی حقوق بشر ، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398،

 

13- سید احمد حبیب نژاد،علی مشهدی ،محمد حبیبی مجنده،بهزاد لسانی،بررسی تحلیلی محیط زیست از نگاه دیدگاههای دولت مدار،بدون دولت ومشارکت گرایانه ، فصلنامه علمی ترویجی انسان و محیط زیست ،(پذیرش شده و در حال چاپ)

 

14.سید احمد حبیب نژاد و سید عباس حسینی،مناسبات میان قلمرو دین و قانون‌گذاری با تاکید بر نظریه تطبیق،فصلنامه علمی ترویجی فقه حکومتی،دوره 4، شماره 7،بهار و تابستان 1398

 

 

 

5- مقاله در مجموعه مقالات

 

 

 

1- سید احمد حبیب نژاد ،نظام قضایی اسلام  ، منظومه فکری امام خمینی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ،چاپ اول، 1395

 

2- سید احمد حبیب نژاد ،ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم فقهی اسلامی ،مجموعه مقالات حکومت اسلامی ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،چاپ اول،1394،

 

3- سید احمد حبیب نژاد  و ابراهیم کفشگر ،حمایت از تولید ملی در گستره فقه ،مبانی فقهی حقوقی و اقتصادی حمایت از تولید ملی ،مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و انتشارات خرسندی ،چاپ اول، 1395

 

4- سید احمد حبیب نژاد ، مبانی تحدید حقوق و آزادی‌های عمومی در گفتمان اسلامی، مجموعه مقالات اندیشه های راهبردی آزادی ،چاپ اول ،1391

 

5- سید احمد حبیب نژاد  و سلمان ایزدی ،تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مالیاتی مندرج در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ، تالیف مشترک، مجموعه مقالات همایش ملی سیاست های مالی و مالیاتی ایران ، 1394 ( درحال چاپ )

 

6- سید احمد حبیب نژاد ،حقوق اسرای جنگی در پرتو آموزه های اسلامی با تطبیق بر کنوانسیون سوم ژنو، تالیف مجموعه مقالات اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی،انتشارات میزان، 1394

 

7- سید احمد حبیب نژاد ،وجدان جمعی نیروی سازنده قانون اخلاقی، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی فقه و قانون،مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ،چاپ اول ،1396

 

8- سید احمد حبیب نژاد ،بایسته های روحانیت در دستگاه قضایی، مجموعه مقالات همایش انقلاب و روحانیت،پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی، 1390

 

9- سید احمد حبیب نژاد ،کنترل قضایی به مثابه ابزاری برای پاسداشت حقوق مردم در مقابل اعمال اداری، مجموعه مقالات همایش ملی سیاست های کلی نظام اداری، 1390 ( در حال چاپ )

 

10- سید احمد حبیب نژاد  و حوریه درویشی، بررسی مسئوليت مدني در بانكداری اسلامی ،همایش ملی بانکداری اسلامی ،1395

 

11- سید احمد حبیب نژاد  و محمد صالح تسخیری ،تقنین مشترک کشورهای اسلامی در حوزه حقوق بشردوستانه، همایش اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی ،1395( در حال چاپ )

 

12-سید احمد حبیب نژاد و زهرا عامری ،مولفه های عدالت قضایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛مجموعه مقالات یادواره استاد شهید دکتر قربان نیا(حج اندیشه)،انتشارات دانشگاه مفید،چاپ اول ،1396

 

13- سید احمد حبیب نژاد و زهرا عامری، نقد تحزب در بستر مشروطیت،مجموعه مقالات همایش ملی قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران ،دانشگاه تبریز و انجمن حقوق اساسی ،1396بهمن ماه

 

14-سید احمد حبیب نژاد و سمیرا خویینی ،پاسداری قضایی از حقوق شهروندی در مراجع اداری،مجموعه مقالات کنگره حقوق شهروندی ،آذرماه 1396

 

15-سید احمد حبیب نژاد ؛تقنین هنر ،چاپ در چکیده مجموعه مقالات همایش ملی فقه هنر ،دی ماه 1396

 

16-سید احمد حبیب نژاد و مرضیه سلمانی سیبنی  ، نظام شایسته فقر زدایی در تمدن نوین اسلامی، همایش ملی تمدن نوین اسلامی ،دانشگاه شاهد،1396

 

17-سید احمد حبیب نژاد و علی بگدلی ، بایسته‌های فقرزدایی در بستر سیاست‌های تبعیض مثبت در نظام تقنینی ایران،سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون ،مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ،چاپ اول ،1397

 

18-سید احمد حبیب نژاد و فاطمه داود آبادی فراهانی،بررسی مناسبات متقابل  فقر وسرمایه اجتماعی،مجموعه مقالات همایش سرمایه اجتماعی و امنیت ،اردیبهشت 1397

 

19- سید احمد حبیب نژاد و سمیرا خویینی،الزام دولت به آموزش رایگان کودکان با تاکید بر کودکان یتیم، مجموعه چکیده مقالات  کنفرانس ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان ،اردیبهشت 1397

 

20.سید احمد حبیب نژاد،الوجدان العام،القوه المشرعه للقانون الاخلاقی،الفقه و القانون و الاخلاق،مجموعه المقالات الاموتمر الدولی الثانی للفقه و القانون،مرکز الدراسات الاسلامیه ،الطبعه الاولی،2018 م

 

21.سید احمد حبیب نژاد و سمیرا خویینی ،میان رشتگی حقوق و اقتصاد ،تعاملاتی ضروری در علوم انسانی،مجموعه مقالات برگزیده نخستین همایش ملی آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله ها در حوزه علوم انسانی اسلامی،کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران،سفند 1397

 

22-.سید احمد حبیب نژاد،عرف پارلمانی نیمه پنهان حقوق پارلمانی،مجموعه قوانین اولین همایش ملی اصول ناوشته قانون اساسی ،دارالعلم،چاپ اول ،1398

 

23-سید احمد حبیب نژاد و علیرضا امینی ، جهادگر ترمینولوژی،مجموعه مقالات تجلیل از مقام علمی استاد محمد‌جعفر‌جعفری لنگرودی،انجمن حقوق شناسی و مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی ،چاپ اول ،1398

 

24.سید احمد حبیب نژاد و زهرا دانش ناری ،اساسی سازی حقوق کار ،مطالعه تطبیقی دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی و دیوان عدالت اداری ،مجموعه مقالات یادبود استاد کمال الدین هریسی نژاد،دانشگاه تبریز،چاپ اول ،1398

 

25.سید احمد حبیب نژاد و پروانه رستگار،دولت در پرتو نظریه انتخاب عمومی،مجموعه مقالات یادبود دکتر سید محمد هاشمی،انجمن حقوق اساسی ایران،چاپ اول ،1398

 

 

 

د: کرسی های علمی و نظریه پردازی

 

 

 

1-ارائه کرسی علمی ترویجی اصل رحمت در حکمرانی ،(مشترک با جناب دکتر محمد جواد ارسطا)،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،پانزدهم مهر1396

 

2- ارائه کرسی علمی ترویجی مطالعه تطبیقی نقش خانواده در نظام مالیاتی،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،شانزدهم اسفندماه 1396

 

3- ارائه کرسی علمی ترویجی بازخوانی تعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسی،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،بیست و هشتم ابان ماه  1397

 

4-داور کرسی علمی ترویجی نظم عمومی در حقوق عمومی با توجه به نظریه پارسونز، پردیس فارابی دانشگاه تهران ،بیست و هشتم اردیبهشت 1395

 

5-داور کرسی علمی ترویجی امکان سنجی اعلامیه اسلامی حقوق بشر دوستانه ،دانشگاه قم ،نهم اسفند 1395

 

6- داور کرسی علمی ترویجی تعریفی نوین از نظم عمومی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،بیست و نهم  اردیبهشت 1394

 

7- داور کرسی علمی ترویجی آزادی بیان با تاکید بر آفرینش های هنری ،پژو.هشگاه فرهنگ و علوم اسلامی و همایش ملی فقه هنر،آذرماه 1396

 

8-دبیر علمی کرسی علمی ترویجی جایگاه ولایت امر و امامت و آثار آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، پردیس فارابی دانشگاه تهران ،اسفند ماه 1396

 

9- دبیر علمی کرسی علمی ترویجی کرسی آسیب شناسی یکسان انگاری منطق فقه و منطق حقوق ، انجم فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه ،تیرماه 1397

 

10. دبیر علمی کرسی علمی ترویجی  تقنین فقه  با تاکید بر دیدگاه علامه نایینی  ، پردیس فارابی دانشگاه تهران ،دی ماه 1397

 

11-داور کرسی علمی ترویجی   نظارت در امور عمومی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران،اردیبهشت 1398

 

12-ناقد کرسی علمی ترویجی عدالت زمامدار یا عدالت در زمامداری،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انجمن فقه و حقوق حوزه ،آذر ماه 1398

 

 

 

 

 

ه : سخنرانی و ارائه در همایش ها و نشست های علمی داخلی

 

 

 

1.سخنرانی و ارائه چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی، تهران ـ حسینیه امام خمینی(ره)، 1391

 

2.سخنرانی و ارائه نشست علمی  حقوق اقلیت‌های مذهبی، دانشگاه مذاهب اسلامی، 1393

 

3.سخنرانی و ارائه نشست علمی  تحدید حقوق و آزادی ها در حقوق اساسی ایران، پردیس فارابی ، 1394

 

4.سخنرانی و ارائه همایش تحلیل اصول اقتصادی قانون اساسی، دانشگاه مفید، 1394

 

5.سخنرانی و ارائه همایش اقتصاد مقاومتی، دانشگاه قم، 1393

 

6.سخنرانی و ارائه کنفرانس بین المللی فقه و قانون، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، 1394

 

7.سخنرانی و ارائه همایش روحانیت و انقلاب اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، 1390

 

8.سخنرانی و ارائه همایش ملی سیاست‌های کلان نظام اداری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390

 

9.سخنرانی در نشست روزی با " منهای فقر" با همکاری انجمن علمی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، آذر ماه 1396

 

10.سخنرانی در همایش شوراها، تخصص و کارآمدی،استانداری قم ،1395

 

11.سخنرانی در همایش ملی  اتحاد امت اسلام ، جامعه المصطفی،1395

 

12.سخنرانی در نشست علمی" فقه ، قانون و فقر زدایی " با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، آذر ماه 1396

 

13.سخنرانی در همایش ملی فقه هنر ،مدرسه اسلامی هنر و دفتر تبلیغات اسلامی ،دی ماه 1396

 

14.سخنرانی در همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران،مهر ماه 1397

 

15.سخنرانی در همایش علمی مدیریت بحران های طبیعی از منظر حقوقی و شهرسازی ،دانشگاه مازندران و با همکاری انجمن اداری حقوق اداری ،اردیبهشت 1398

 

16.سخنرانی در نشست بررسی استانی شدن انتخابات ،بسیج دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران،بهمن ماه 1397

 

17.سخنرانی در همایش  حقوق به مثابه ابزار عدالت اجتماعی  با تاکید بر تجربه  ایران و روسیه، دانشگاه مفید،مهرماه 1397

 

18.سخنرانی در نشست راهکارهای اجرایی سیاست های کلی نظام قانونگذاری،دانشگاه قم،آبان 1398

 

19.سخنرانی در نشست علمی فقر و آموزش کودکان ،پردیس فارابی دانشگاه تهران و موسسه توسعه حقوق فقر زدایی ،آذرماه 1398

 

20.سخنرانی با عنوان اساسی  سازی فقر زدایی در همایش علمی ظرفیت های حمایت از زنان سرپرست خانوار ،دانشگاه علامه طباطبایی،آذر ماه 1398

 

21-سخنرانی در سومین همایش ملی فقه هنر،مدرسه اسلامی هنر،شیراز، بهمن ماه 1398

 

22-سخنرانی با عنوان آسیب شناسی نظام حقوق اساسی کشور در وضعیت کرونایی ،در همایش کرونا و زندگی مومنانه،دانشکده الهیات پردیس فارابی ،ششم اردیبهشت 1399 (به صورت مجازی)

 

23-سخنرانی با عنوان کارآمدی یا ناکارآمدی پارلمان در بحران کرونا در پژوهشگاه مجازی حقوق،25 فروردین 1399

 

 

 

 

 

و: شرکت در همایش خارجی

 

 

 

سمینار بین‌المللی حقوق بشر دوستانه، سری‌لانکا، 1393

 

سخنرانی در سیمنار بین‌المللی حقوق زن و خانواده، اندونزی، 1393

 

سخنرانی سمینار آشنایی با اندیشه های سیاسی امام خمینی و عبدالرحمان واحد، اندونزی، 1393

 

 

 

ز : عضو هیأت علمی همایش ها ‌ و کنفرانس ها

 

 

 

عضو هیأت علمی همایش ملی اخلاق و اقتصاد اسلامی، انجمن اقتصاد اسلامی، 1393

 

عضو هیأت علمی و قائم‌مقام دبیر علمی همایش مبانی فقهی حقوقی اقتصادی حمایت از تولید ملی، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، 1392

 

عضو هیأت علمی دومین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، 1394-1393

 

عضو هیأت علمی همایش علامه عبده و شیخ مظفر، دانشگاه مذاهب اسلامی، 1389

 

عضو هیأت علمی همایش ملی تغییرات جمعیتی، مؤسسه امام خمینی(ره)، 1393

 

عضو هیات علمی کنفرانس اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی ،1395

 

عضو هیأت علمی سومین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، 1396

 

عضو کمیسیون حقوق سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی ،دانشگاه شاهد،1396

 

عضو کمیسیون حقوق چهارمین  همایش ملی تمدن نوین اسلامی ،دانشگاه شاهد،1397

 

عضوکمیته علمی همایش بین المللی چهل سال قانون اساسی ،شورای نگهبان،1398

 

عضو کمیته علمی همايش بين المللي مباني ديني نظام سلامت با تأكيد بر آموزه هاي رضوي

 

عضو کمیته علمی همایش ملی آب ،فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی ،دانشگاه بیرجند،فروردین 1399

 

عضو کمیته علمی همایش حقوق بیمه ،دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

 

 

 

 

ک : ارائه در کارگاههای آموزشی

 

 

 

1-مدرسه تابستانی حقوق شهروندی (حقوق سالمندان)،معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشگاه مفید ،1396

 

2-کارگاه آموزشی مطالعات تقنینی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس 1395

 

3-کارگاه آشنایی با منابع حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد قم، 1386

 

4-کارگاه روش تحقیق، حوزه علمیه خواهران، 1390

 

5-کارگاه ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی در اسلام و حقوق بشر دوستانه، هلال احمر، 1393

 

6-کارگاه اقتصاد مقاومتی، دانشگاه قم، 1394

 

7-کارگاه حقوق شهروندی ،آموزش ضمن خدمت سازمان فنی و حرفه ای استان قم ،آذرماه 196

 

8-کارگاه اصول نانوشته قانون اساسی ،پردیس فارابی ،1397

 

9- مدرسه تابستانی حقوق شهروندی (حقوق کودک)،مرجع ملی کودک وزارت دادگستری و دانشگاه مفید ،شهریور 1397

 

10-دوره آموزشی آشنایی با قانون اساسی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ،پاییز 1397

 

11-دوره ضمن خدمت مدیران سازمان فنی و حرفه ای استان قم ،تابستان 1397

 

12-سلسله جلسات بازخوانی قانون اساسی .پردیس فارابی دانشگاه تهران 96-97

 

13- کارگاه آموزشی ضمن خدمت مجلس شورای اسلامی کیفیت قانونگذاری ، ،اردیبهشت 1398

 

14.مدل های پیش نویس نگاری تقنینی ،نخستین مدرسه تابستانی حقوق پارلمانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران و پردیس فارابی دانشگاه تهران،شهریور 1398

 

15.تحلیل تعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسی ،همایش «منهای فقر» (واکاوی حقوق محرومان در پرتو نظام حمایت اجتماعی)،شهریور 1398

 

16.آسیب شناسی طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری ،انجمن ایرانی حقوق اداری،خانه اندیشمندان علوم انسانی ،شهریور 1398

 

17. کارگاه آموزشی ضمن خدمت مجلس شورای اسلامی ،معاونت نظارت مجلس ، آبان ماه 1398

 

 

 

 

 

 

 

گ : شرکت در کارگاه‌های و سیمنارها داخلی

 

 

 

 

 

1-کارگاه آموزشی امنیت ملی ،مجلس شورای اسلامی ،1395

 

2-کارگاه قانونگذاری فرهنگی، معاونت  قوانین  مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ، 1394

 

3-کارگاه آموزشی قانون‌نویسی، معاونت قوانین مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ، 1393

 

4-کارگاه آموزش مهارت های تدریس الکترونیکی ، پردیس فارابی، 1393

 

5-کارگاه دانش افزایی اعضای هیأت علمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1392

 

6-همایش ملی سیاست‌های کلان نظام اداری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390

 

7-همایش ملی نخبگان، بنیاد ملی نخبگان، 92 و 1391

 

8-همایش منطقه‌ای زن و توسعة پایدار، دانشگاه آزاد کرمان، 1386

 

9-چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی، تهران ـ حسینیه امام خمینی(ره)، 1391

 

10-کارگاه آموزشی نقش اساتید راهنما در بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان، پردیس فارابی ،1396

 

11-کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی موثر، پردیس فارابی ،1395

 

12-کارگاه آموزشی "گل ها را بو نکنیم" ،پردیس فارابی ،1396

 

13-کارگاه دانش افزایی اعضای هیأت علمی«رويكردهاي مطرح در علم ديني» ،پردیس فارابی ، 139

 

ط : دست اندرکار نشست‌های علمی

 

دبیر علمی و مسول برگزاری نخستین مدرسه تابستانی حقوق پارلمانی

مسول برگزاری نخستین دوره مسابقات دانشجویی مطالعات قانونگذاری

رییس کمیته اجرایی همایش ملی اصول نانوشته قانون اساسی ،پردیس فارابی ،1397

رییس کمیته برگزاری نخستین دوره مسابقات شبیه سازی دادرسی حقوق عمومی  با مشارکت دانشگاه مازندران و انجمن حقوق اساسی ایران ،آبان 1397

عضو شورای سیاستگزاری نخستین دوره مسابقات شبیه سازی دادرسی حقوق عمومی 

دبیر علمی نشست آسیب شناسی قانون احوال شخصیه ، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1395

 دبیر علمی نشست حکم حکومتی و قانون، مرکز فقهی ائمه اطهار و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، 1392

دبیر علمی نشست تبیین باب ضمان نفوس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، 1392

دبیر علمی نشست غرر در معاملات جدید، انجمن اقتصاد حوزه علمیه، 1392

دبیر علمی نشست تاثیر حاکمیت الهی در قانونگذاری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و جامعه المصطفی،1395

دبیر علمی نشست استفاده از ظرفیت های حوزه علمیه در برنامه ششم توسعه، حوزه علمیه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، 1394

دبیر کارگروه حقوق فقر در  کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ،1396

ظ : انجمن های علمی

هیات موسس انجمن ایرانی حقوق اداری

هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری

مسول شعبه استان قم انجمن ایرانی حقوق اداری

عضو هیت مدیره و نایب رییس انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه های علمیه(سه دوره)

عضو و مسول شعبه استان قم انجمن علمی حقوق اساسی ایران

 

ر:همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و نهادها

عضو کمیته حقوقی کارگروه ملی سیلاب

عضو ستاد علمی چهارمین همایش ملی نخبگان

عضو و دبیر حلقه بررسی حقوق کودک در لایحه خانواده

عضو و دبیر حلقه بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه

عضو شورای گروه نظام ها و مطالعات انقلاب اسلامی

عضو کار گروه اشتغال وسرمایه گذاری مجمع مشورتی نخبگان استان قم

عضو شورای علمی نخبگان استان قم

عضو انجمن علمی حقوق اسلامی حوزه علمیه

عضو کارگروه دانش تنقیح موضوع تفاهم نامه سه قوه

 

ز:همکاری با فصلنامه ها

عضوهیأت تحریریه فصلنامه دین و قانون/دبیر فصلنامه فقه حکومتی

داور فصلنامه های علمی پژوهشی کشور از جمله مجلس و راهبرد ،مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ،پژوهش حقوق عمومی،مطالعات حقوقی ،حقوق اسلامی ،حقوق خصوصی،حقوق تطبیقی (نامه مفید)،فقه و مبانی حقوق اسلامی ،دانش حقوق عمومی ،حقوق اسلامی ،علوم سیاسی ،قرآن فقه و حقوق اسلامی،حکومت اسلامی،

 

و : راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه ها در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در پردیس فارابی

 

1

رساله

رساله       الگوي حقوقي شايسته صندوقهاي بازنشستگي در جمهوري اسلامي ايران

راهنما

مرتضی رستمی

خاتمه يافته

 

2

رساله

نظارت سیاسی در نظام حقوق اساسی ج ا ا با تطبیق بر اندیشه علوی

مشاور

زهرا عامری

خاتمه يافته

 

3

رساله

نظام حقوقي حاكم بر استثنائات حقوق محاسباتي با تاكيد بر اعتبارات خارج از شمول در ايران

مشاور

حمید قهوه چیان

خاتمه يافته

 

4

رساله

نسبت دولت کمال گرا با نظام حقوق اساسی ج ا ا 

مشاور

امید شیرزاد

خاتمه يافته

 

5

پايان نامه

اصول مالياتي در نظام حقوقي ايران و تطبيق آن با آموزه هاي علوي با تاكيد بر نهج البلاغه

راهنما

رضا توحید لو فر

خاتمه يافته

 

6

پايان نامه

آسيب شناسي نظام حقوقي تبليغات انتخاباتي در ايران و ارائه نظام شايسته

راهنما

حدیثه داوودی

خاتمه يافته

7

پايان نامه

اصول حقوقی  _ اقتصادی حاکم بر رقابت در پرتو سیاست های کلی نظام

 

راهنما

داریوش صالحی

خاتمه يافته

9

پایان نامه

قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو اصول حقوق اداری

راهنما

جواد فراز مهر

خاتمه يافته

10

پایان نامه

حقوق فرهنگی اقلیت¬های قومی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین-المللی حقوق بشر

راهنما

عالیه اسماعیل زاده

خاتمه يافته

11

پایان نامه

موانع حقوقی سیاسی توسعه احزاب در ایران

راهنما

جمشید صفاری

خاتمه يافته

12

پایان نامه

آسيب شناسي تجديد نظر خواهي و آثار آن در دادرسي اداري ايران

راهنما

احمد شوشتری

خاتمه يافته

13

پایان نامه

تبعیض روا و ناروا در قوانین مالیاتی ایران

راهنما

هادی کریمی

خاتمه يافته

14

پایان نامه

بررسی حقوقی مسولیت اجتماعی شرکت ها

راهنمای اول

حسینی

خاتمه یافته

15

پایان نامه

بررسی کمیسیون ماده واحده قانون جنگلها و مراتع در پرتو اصول دادرسی منصفانه

راهنما

حشمت تاجدینی

خاتمه یافته

16

پایان نامه

آسیب شناسی تدوین و تصویب قانون در نظام حقوقی ایران

راهنما

یاسر یزدانپناه

خاتمه یافته

17

پایان نامه

بررسی اصول مالیاتی در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با آموزه های نهج البلاغه امام علی علیه السلام

راهنما

رضاتوحیدلوفر

خاتمه یافته

18

پایان نامه

دولت و نظریه انتخاب عمومی

راهنما

پروانه رستگار

خاتمه یافته

19

پایان نامه

وظایف و اختیارات حکومت اسلامی در مورد محیط زیست در اندیشه علوی

راهنما

مسلم زیبا کلام

خاتمه یافته

20

پایان نامه

دولت و نظریه انتخاب عمومی

راهنما

پروانه رستگار

خاتمه یافته

21

پایان نامه

كنترل قضايي در حقوق اداري افغانستان

راهنما

توکلی

خاتمه یافته

22

پایان نامه

فرمانداری ویژه در نظام حقوقی ایران

راهنما

احمدی

خاتمه یافته

23

پایان نامه پردیس فارابی

اصول بودجه در افغانستان

راهنما

سید حسن انور

خاتمه یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م :راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه ها در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاههای کشور

 

1

پایان نامه دانشگاه مفید

نظارت پارلمان بر نمایندگان در حقوق ایران

راهنما

جعفر غلامرضاپور

خاتمه يافته

 

2

پایان نامه دانشگاه مفید

کارکردهای انتخاباتی احزاب در ایران و انگلستان

 

راهنما

الهام استارمی

خاتمه يافته

 

3

پایان نامه دانشگاه مفید

اصول عدم تمركز و صلاحيت شوراهاي اسلامي شهر و روستا»

راهنما

رعنا گایینی

خاتمه يافته

 

4

پايان نامه

واحد علوم و تحقیقات فارس

تکلیف دولت به توسعه ی آموزش رایگان درکشوردر پرتو سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

راهنما

علی شکری

خاتمه يافته

 

5

پايان نامه

واحد علوم و تحقیقات فارس

تأثیر تعهدات طرفین پیمان های دولتی بر اشخاص ثالث

راهنما

حمید رحمانی

خاتمه يافته

6

پايان نامه

دانشگاه آزاد بندر عباس

تاثیر نوع رابطه کار بر امنیت شغلی در حقوق کار جمهوری اسلامی ایران

راهنما

عبدالخالق موسوی

خاتمه يافته

7

پایان نامه

دانشگاه آزاد قم

بررسی جرایم مخل امنیت عمومی

راهنما

مهدی شریکی

خاتمه يافته

8

پایان نامه

دانشگاه آزاد تهران مرکز

عوامل قانونگریزی در جمهوری اسلامی ایران

راهنما

محمدصادق حقوقی اصفهانی

خاتمه يافته

9

پایان نامه

دانشگاه آزاد

مسئولیت مدنی بانک ها در رویه قضایی در پرتو اصل حاکمیت قانون

راهنما

حوریه درویشی

خاتمه يافته

10

پایان نامه

دانشگاه مذاهب اسلامی

محدودیت های آزادی بیان در اسلام واسناد حقوق بشر

مشاور

فاطمه موسوی

خاتمه يافته

11

پایان نامه دانشگاه مذاهب اسلامی

اصل فردی کردن تعزیرات در فقه مقارن

مشاور

لیلا ملکیان

خاتمه يافته

12

پایان نامه دانشگاه مذاهب اسلامی

 

مهریه های نامتعارف در فقه مقارن،

مشاور

زینب مومنی

خاتمه یافته

13

پایان نامه دانشگاه مذاهب اسلامی

حق سلامت در اسلام واسناد حقوق بشری

مشاور

یـاسیـن عبـدی

 

خاتمه یافته

14

پایان نامه دانشگاه مذاهب اسلامی

حق حیات انسان در فقه اسلامی و حقوق افغانستان

مشاور

عبدالرحمن سلیم

خاتمه یافته

15

پایان نامه

دانشگاه مذاهب اسلامی

نظام قضایی نبوی

مشاور

مریم السادات سید محمدی

خاتمه یافته

16

پایان نامه دانشگاه مذاهب اسلامی

ضرورت نظارت شرعی در قانونگذاری

مشاور

فاطمه شفیعی

خاتمه یافته

17

پایان نامه دانشگاه مذاهب اسلامی

جایگاهآرای مردم از دیدگاه مذاهب خمسه

مشاور

سهیل احمدی

خاتمه یافته

18

پایان نامه دانشگاه مذاهب اسلامی

بدعت درفقه مذاهب اسلامی

مشاور

طاهره میرشکار

خاتمه یافته

19

پایان نامه دانشگاه مذاهب اسلامی

جایگاه معاهدات بین المللی در اسلام و حقوق افغانستان

مشاور

عبدالاحد شفیق

خاتمه یافته

20

پایان نامه دانشگاه مذاهب اسلامی

جرم بغی در فقه اسلامی و تطبیق آن در حقوق ایران و مصر

مشاور

مرضیه جعفری

خاتمه یافته

21

پایان نامه دانشگاه مفید

آسیب شناسی فعالیت های کمیسیون های پارلمانی

راهنما

سمیرا خویینی

خاتمه یافته

22

رساله دکتری

دانشگاه ازاد قم

قلمرو و حدود صلاحیت قانونگذاری مجلس شورا ی اسلامی  در رویه شورای نگهبان

راهنما

جواد روشن زاده

خاتمه یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ک :سوابق تدریس

تدریس در مقطع دکتری و ارشد  و کارشناسی دانشگاه های پردیس فارابی تهران ،دوره کارآموزی قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه  ، دانشگاه مفید،دانشگاه علوم قضایی ،دانشگاه قرآن و حدیث ،دانشگاه مذاهب اسلامی ، علوم و تحقیقات فارس در درس هایی حقوق عمومی اقتصادی ،تحلیل اقتصادی حقوق ؛حقوق اساسی ،حقوق اساسی تطبیقی،حقوق اداری ایران،تحلیل حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،مالیه عمومی ،حقوق مالی وحقوق اداری تطبیقی..

گ : یادداشت های مهم

1-    قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه می‌گوید؟؛ پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه ای [1][1]

2-    سوگند علت محدثه و مبقیه سمت های اساسی؛سایت تابناک [2][2]

 

ی: سوابق مدیریتی

معاون علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

سرپرست معاونت اجرایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

  مدیرکل پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی

معاون علمی و پژوهشی موسسه انتشارات امیر کبیر

مدیر آموزش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

کارشناس حقوقی  معاونت اول ریاست جمهوری

09125524815

Email : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 


[1][1] . http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23762

[2][2] . http://www.tabnak.ir/fa/news/593129