مقاله (22)

برای نظام‎سازی در حوزه فقه حکومتی باید ابتدا مبانی و قواعدی را از درون تراث اسلامی استخراج نمود و سپس آن را در یک نظام حقوقی، ساخته و پرداخته نمود. ماهیت مناصب حکومتی و چیستی قدرت سیاسی از جمله موضوعاتی است که در طراحی فقه حکومتی اثرگذار است. این پژوهش به منظور بررسی ماهیت امانی‎بودن مناصب عمومی و آثار مترتب…
بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی پژوهش حقوق عمومی .مقاله 10، دوره 18، شماره 54، بهار 1396، صفحه 277-305 نوع مقاله: مقاله پژوهشی سیداحمد حبیب‌نژاد1؛ محمد منصوری بروجنی 2 1استادیار/پردیس فارابی دانشگاه تهران 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران. چکیده یکی از مشکلاتی که همواره دغدغه نمایندگان مجلس در…
شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی) مقاله 6، دوره 13، شماره 49، تابستان 1395، صفحه 129-157 اصل مقاله (730 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان سیداحمد حبیب نژاد1؛ زهرا عامری 2 1استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران 2عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد چکیده یکی از مهم‌ترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی می‌باشد و در…
تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است به یک مدل شایسته و الگوی بومی دست یابد و به‌ویژه، وعده‌محوری، به یک رویۀ عمومی در انتخابات تبدیل شده است. هرچند در میان فقها در لزوم یا عدم لزوم وفا به وعده‌ها اختلاف وجود دارد، به نظر می‌رسد ادلۀ طرفداران لزوم وفای به وعده در موضوع وعده‌های انتخاباتی پسندیده‌تر باشد.…
چکیده هر نظریه اي در باب حاکمیت، بر اصول و قواعدي مبتنی است که بنیان های آن نظریه را در ساحات و حوزهای گوناگون مشخص مینماید. در این میان، نظریه اسلام در باب حاکمیت بر پایه بنیان هاي وحیانی استوار شده است که از کتاب، سنّت و عقل، قابل استخراج می باشد. یکی از مهمترین مبانی دیدگاه اسلام در موضوع…
این مقاله در کنفرانس بین المللی حقوق خانواده در اندونزی اراده شد به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است با وقوع انقلاب اسلامی 1357، جمهوری اسلامی به مثابه یک پارادایم نظام حقوقی ایران را تحت تاثیر قرار داد. فرجام این تغییر پارادایم جابجایی هدف‌های کلان و الگوهای ارزشی نظام حقوقی است که در نظام حقوق خانواده نیز آثار متناسب خود…
صفحه1 از3